Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 24

Godina: 2024
Datum: 21.6.2024.

Sadržaj:

GRAD PREGRADA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA