Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42095
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 45

Godina: 2022
Datum: 13.10.2022.

Sadržaj:

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA