Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 35

Godina: 2022
Datum: 22.8.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


AKTI ŽUPANA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAGRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆA