Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42095
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 5

Godina: 2024
Datum: 1.3.2024.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD KLANJEC

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKAOPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA