Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 26

Godina: 2024
Datum: 28.6.2024.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

AKTI ŽUPANA


GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKAOPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA