Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 16

Godina: 2024
Datum: 13.5.2024.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA