Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 6

Godina: 2023
Datum: 13.3.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA