Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 5

Godina: 2023
Datum: 6.3.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE



























AKTI ŽUPANA



OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA



OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA





OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA



OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA