Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 48

Godina: 2023
Datum: 26.10.2023.

Sadržaj:

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BUDINŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA