Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 41

Godina: 2023
Datum: 22.9.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆAAKTI GRADONAČELNIKAOPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA