Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 36

Godina: 2023
Datum: 11.8.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA