Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42095
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 33

Godina: 2023
Datum: 17.7.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


AKTI ŽUPANA








GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA




OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA












AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA



OPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA




USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA