Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 3

Godina: 2023
Datum: 21.2.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA