Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 25

Godina: 2023
Datum: 7.6.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

GRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA