Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 24

Godina: 2023
Datum: 25.5.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD PREGRADA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA