Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 20

Godina: 2023
Datum: 5.5.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆAAKTI GRADONAČELNIKAOPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA