Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 16

Godina: 2023
Datum: 24.4.2023.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆAAKTI GRADONAČELNIKA

GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA
GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA