Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42095
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 13

Godina: 2023
Datum: 6.4.2023.

Sadržaj:

GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA