Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 9

Godina: 2022
Datum: 30.3.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD PREGRADA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA HRAŠĆINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA