Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 64

Godina: 2022
Datum: 30.12.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINEGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKAOPĆINA BUDINŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA