Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40662
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 63B

Godina: 2022
Datum: 29.12.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA










OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA






























OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA



OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA




























OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA








OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA



OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA










OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA