Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 63

Godina: 2022
Datum: 29.12.2022.

Sadržaj:

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD ZABOK

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA