Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 6

Godina: 2022
Datum: 4.3.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD OROSLAVJE

AKTI ŽUPANA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA