Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 52

Godina: 2022
Datum: 1.12.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA