Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 51

Godina: 2022
Datum: 28.11.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


GRAD KLANJEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA