Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 4

Godina: 2022
Datum: 22.2.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD OROSLAVJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BUDINŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA HRAŠĆINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA