Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 16

Godina: 2022
Datum: 11.5.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD OROSLAVJE

AKTI ŽUPANAAKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆAAKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA