Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 1

Godina: 2022
Datum: 28.1.2022.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA
GRAD ZLATAR

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA