Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 63b

Godina: 2021
Datum: 30.12.2021.

Sadržaj:

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA