Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 63a

Godina: 2021
Datum: 30.12.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGOSPODARSTVO - SOCIJALNO VIJEĆE

AKTI - OSTALO
GRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA