Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42095
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 53

Godina: 2021
Datum: 7.12.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA