Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 51

Godina: 2021
Datum: 19.11.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

AKTI - OSTALO