Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 42

Godina: 2021
Datum: 12.10.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINEAKTI ŽUPANA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA