Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 38

Godina: 2021
Datum: 24.9.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA


GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA