Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 30

Godina: 2021
Datum: 19.7.2021.

Sadržaj:

GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA