Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 28

Godina: 2021
Datum: 7.7.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD ZLATAR

AKTI GRADONAČELNIKAOPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA BUDINŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA HRAŠĆINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA