Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 27

Godina: 2021
Datum: 29.6.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆAAKTI GRADONAČELNIKA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA