Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 26

Godina: 2021
Datum: 21.6.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
AKTI ŽUPANAGRAD PREGRADA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA