Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 12

Godina: 2021
Datum: 23.3.2021.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


AKTI ŽUPANA
GRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKAGRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
EKO-FLOR D.O.O.

AKTI - OSTALO