Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 8

Godina: 2020
Datum: 17.3.2020.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA