Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40662
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 59a

Godina: 2020
Datum: 31.12.2020.

Sadržaj:

OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA HRAŠĆINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA