Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42181
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 50

Godina: 2020
Datum: 11.12.2020.

Sadržaj:

OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA