Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 3

Godina: 2020
Datum: 17.2.2020.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD ZABOK

AKTI GRADONAČELNIKA
OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


AKTI - OSTALO