Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 24

Godina: 2020
Datum: 24.6.2020.

Sadržaj:

OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI ŽUPANA


GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆATURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA

AKTI - OSTALO