Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 17

Godina: 2020
Datum: 21.5.2020.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA





OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA




















OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA











OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
















OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA