Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 42518
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 1

Godina: 2020
Datum: 15.1.2020.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD KLANJEC

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD ZLATAR

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA NOVI GOLUBOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA