Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40662
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 8

Godina: 2019
Datum: 28.2.2019.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
AKTI ŽUPANA


GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆAOPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA