Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 62a

Godina: 2019
Datum: 30.12.2019.

Sadržaj:

GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA