Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40662
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 62

Godina: 2019
Datum: 30.12.2019.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD PREGRADA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA ZLATAR BISTRICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA