Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 34

Godina: 2019
Datum: 11.9.2019.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANAGRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA GORNJA STUBICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA